ARKITEKTER KAN!

ACAN er ett nettverk av fagpersoner innen arkitektur og andre byggrelaterte faggrupper som ønsker å ta grep for å håndtere de sammenflettede klima- og miljøkrisene.

Vi har tre overordnete mål:

1 AVKARBONISER NÅ!

Vi ønsker en radikal endring av de lovmessige, økonomiske og kulturelle rammebetingelsene for våre bygde omgivelser, for å legge til rette for raskest mulig avkarbonisering av byggebransjen.

2 ØKOLOGISK REGENERASJON!

Vi tar til orde for regenerative og økologiske prinsipper for å gjøre det bygde miljøet grønnere, prioritere samfunn og økosystemer som er truet og fremme gjenoppretting og restaurering av naturlig miljøer.

3 KULTUREL TRANSFORMASJON!

Vi krever en fullstendig ombygging av vår profesjon. Vi må utfordre og redefinere verdisystemene i byggeindustrien og utdanningssystemet. Vi ønsker å skape et åpent nettvert som deler ressurser og kunnskap for å hjelpe med denne overgangen.

Hvorfor?

Vi står overfor en klima- og økologisk krise. Vitenskapen er utvetydig: Å fortsette i samme spor vil lede til katastrofe, noe som krever at vi uten videre opphold må iverksette ambisiøse og radikale endringer.

Vi erkjenner også at byggebransjen og det eksisterende bygde miljøet er viktige medvirkende årsaker til disse to krisene og derfor krever både fullstendig og rask transformasjon. I Norge er det bygde miljøet som helhet ansvarlig for 15,4% av nasjonale utslipp.

Måten vi produserer, driver og fornyer det bygde miljøet vårt på, fortsetter å begrense det biologiske mangforldet, forurense økosystemer og oppmuntre til en uholdbar livsstil.

Denne nødsituasjonen krever en ny type profesjonalitet. Vi kan ikke lenger tillate oss å holde oss innenfor våre personlige og profesjonelle interessesfærer. I stedet er vi nødt til å utnytte våre kollektive kunnskaper og ressurser, med ulik faglig bakgrunn og et felles mål om å nødvendige endringer i vår bransje.

Hvordan?

Med å skape et nettverk av aktive profesjonelle som ønsker å skape endringer gjennom:

POLITISKE KAMPANJER OG LOBBYING

DIREKTE AKSJONER OG OFFENTLIG ENGASJEMENT

FORSKNINGS- OG KUNNSKAPDELING