Dreams Need Action


...

Det går for sakte

Vi i Architects Climate Action Network (ACAN) mener byggebransjen trenger en samlet fagstand for klima og miljø. At klimaet er i endring er ikke lenger et spørsmål, men likevel opplever vi at omskiftingene skjer saktere enn det som er nødvendig. Bransjen vår står for mer enn en tredel av de globale CO2-utslippene og bygger aktivt ned biologisk mangfold. Det betyr også at vi sammen har større innflytelse. Vi bestemmer hvordan vi skal leve i morgen, men det starter i dag. Drømmer trenger handling!

Apati og handling

Mellom 26. september og 2. oktober kontrer vi apati med handling. En utstilling blir et rammeverk rundt samtaler og erfaringsutvekslinger når bransjen vår møter klimakrisen. Her vil vi vise frem egne kampanjer, invitere engasjerte aktører til å bidra og å vise frem hva ACAN i utlandet driver med. Vi opplever et begrenset antall arenaer hvor man kan møtes for å dele kunnskap og tenker at en slik utstilling nettopp kan bli en slik arena.

Architects Climate Action Network

ACAN ble startet i London i 2019 av klimaengasjerte arkitekter som jobbet i byggebransjen, og ønsket å skape en systematisk endring av nevnte bransje. Den frivillige organisasjonen har tre mål: avkarbonisere byggebransjen, sette opp nye rammer for vern og regenerasjon av økologiske miljøer, og støtte den kulturelle transformasjonen de to første målene krever. Måten disse målene skal nås på er gjennom politisk lobbyvirksomhet, offentlige kampanjer og kunnskapsdeling og -utvikling. ACAN UK har for eksempel jobbet med kampanjen “Embodied Carbon”. Det var en kombinasjon av å utarbeide rapporten “The Carbon Footprint of the Construction”, demonstrasjoner sammen med andre aktører i byggebransjen og en underskriftskampanje for regulering av karbonutslipp, rettet mot representanter for parlamentet.

ACAN er et nettverk av fagpersoner innen arkitektur og andre byggrelaterte faggrupper som ønsker å ta grep for å håndtere den sammenflettede klima- og miljøkrisen.

Du er velkommen

Sammen kan vi finne løsningene som trenges i dag. Er du bare nysgjerrig eller har du noe å bidra med, ønsker vi velkommen til Galleri Høg Standard i Waldemars Thranes Gate 70 i Oslo.

Program

  • Mandag 26. september - workshop kl. 17 (mer info kommer snart)
  • Onsdag 28. september - utstillingen er åpen fra kl. 17-20 / åpent møte kl. 18
  • Torsdag 29. september - vernissage kl 18-21
  • Fredag 30. september - fredagspils & utstilling kl. 18-21
  • Lørdag 1. oktober - utstilling åpen kl. 11-18 / workoshop for barn & unge voksne kl. 14

Kontakt oss gjerne på hei@acannorge.no hvis du lurer på noe.